Facebook geeft derde 'Rapport over overheidsverzoeken tot gegevensverstrekking' uit

24 procent meer verzoeken van overheden in eerste half jaar 2014

04 NOVEMBER 2014

Vandaag brengt Facebook voor de derde keer een 'Rapport over overheidsverzoeken tot gegevensverstrekking' uit (Government Request Report). Hierin maakt Facebook bekend hoe vaak overheden informatie hebben opgevraagd en hoe vaak overheden hebben gevraagd content te verwijderen in het eerste half jaar van 2014. Het rapport is hier in te zien: https://govtrequests.facebook.com/.

Sinds het eerste rapport ziet Facebook een toename in het aantal verzoeken van overheden. In de eerste zes maanden van 2014 ontving Facebook 34.946 verzoeken tot informatie - een stijging van ongeveer 24 procent sinds het laatste half jaar van 2013. Tijdens dezelfde periode steeg de hoeveelheid van content die in strijd was met lokale wetgeving met 19 procent.

Zoals Facebook bij eerdere rapporten over overheidsverzoeken ook aangaf wordt ieder overheidsverzoek nauwkeurig onderzocht om vast te stellen of het voldoet aan de eisen en of het rechtsgeldig is. Facebook past strikte regels en processen toe bij het in behandeling nemen van de aanvragen en geeft geen informatie of verwijdert niets als aanvragen niet volledig zijn of als ze te algemeen geformuleerd zijn. 

Facebook blijft samenwerken met maatschappelijke partners en partners uit de branche om bij overheden aan te dringen op meer transparantie en om toezichtpraktijken te hervormen om het vertrouwen in het internet te herstellen. Facebook erkent dat overheden een grote verantwoordelijkheid hebben om mensen te beschermen. Dit moet echter wel op een transparante manier gebeuren. Transparantie en publieke veiligheid sluiten elkaar niet uit. Facebook zal blijven pleiten voor meer transparantie rondom de verzoeken en zal ook in de toekomst informatie over deze verzoeken blijven delen.

Voor meer informatie verwijzen je graag door naar de 'Government Request Report' website, waar het rapport te downloaden is (https://govtrequests.facebook.com/), of naar de blogpost van Chris Sonderby, Deputy General Counsel bij Facebook, in de Facebook newsroom (http://newsroom.fb.com/news/2014/11/global-government-requests-report-3). 

Afbeeldingen
Contactpersonen
Download PDF
Download PDF
Over Facebook

7N60 Communicatie is het PR bureau van Facebook in de Benelux. 

berichten