Nieuwe Deloitte rapport kijkt naar Facebook's impact op de wereldwijde economie en banen


Vandaag komt Deloitte samen met Facebook met het rapport Facebook’s Global Economic Impact, over de waarde die het sociale netwerk heeft voor gemeenschappen, kleinere ondernemingen en economieën in de wereld. Wereldwijd schat Deloitte dat Facebook in 2014 geleid heeft tot economische activiteiten met een waarde van rond de 227 miljoen dollar en daarmee 4,5 miljoen banen heeft gecreëerd.

De noodzaak om banen te creëren is nooit groter geweest en in het rapport stelt Deloitte vast dat een ongelooflijk groot aantal banen duidelijk wordt gecreëerd door technologie en het internet. Volgens Deloitte stimuleert Facebook de wereldeconomie door tools aan te reiken aan ondernemers waardoor hun bedrijf verder kan groeien. Daarnaast is Facebook een platform voor app ontwikkelaars die zo nieuwe manieren bouwen waarop mensen met elkaar in contact kunnen komen en blijven. Bovendien zorgt Facebook ervoor dat mensen een nog grotere behoefte voelen om met elkaar in verbinding te staan, waardoor de vraag naar mobiele apparaten en data voortdurend groeit - dit stimuleert groei bij derden en bij bedrijven die binnen Facebook's wereldwijde ecosysteem opereren.

Als vergelijking, deze studie is een update van Deloitte’s 2011 European report over dit onderwerp en bevat nu een analyse van andere regio's en landen in de wereld.

Meer informatie kun je vinden in de newsroom post van Facebook (http://newsroom.fb.com/news/2015/01/new-deloitte-report-looks-at-facebooks-impact-on-global-economy-jobs/) en de bijgevoegde infographic die een samenvatting biedt van de meest in het oog springende resultaten.

Groet,
Damaris Beems

Download PDF
Download PDF
Over Facebook

7N60 Communicatie is het PR bureau van Facebook in de Benelux. 

berichten